تبلیغات
ماوارثان پرچم جهادیم... - کلام امام(ره)

ماوارثان پرچم جهادیم...
 
ماوارثان پرچم جهادیم...
اگر آمریکاو اسرائیل افسران - شرح در تصویرطبقه بندی: سنگرفرماندهی، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 9 خرداد 1394 توسط سرباز صفر