تبلیغات
ماوارثان پرچم جهادیم... - فاطمیه که شروع می شود...

ماوارثان پرچم جهادیم...
 
ماوارثان پرچم جهادیم...


فاطمیه که شروع می شود                                                    
     دلم برای فاطمه می گیرد
                                              تمام که می شود برای علی...

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 اسفند 1394 توسط سرباز صفر