تبلیغات
ماوارثان پرچم جهادیم... - نام مادر...

ماوارثان پرچم جهادیم...
 
ماوارثان پرچم جهادیم...
c8ca5d23ef74466a8544cd3eea5dd0d0.jpgیک نفس میل پریدن دارم
....
یک بغل میل تبسم دارم

مادری گر بیاید به سر بالینم.......شوق شهادت به سرم می اید

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 شهریور 1394 توسط سرباز صفر