تبلیغات
ماوارثان پرچم جهادیم... - نام مادر...

ماوارثان پرچم جهادیم...
 
ماوارثان پرچم جهادیم...
c8ca5d23ef74466a8544cd3eea5dd0d0.jpg



یک نفس میل پریدن دارم
....
یک بغل میل تبسم دارم

مادری گر بیاید به سر بالینم.......شوق شهادت به سرم می اید





نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 شهریور 1394 توسط سرباز صفر