تبلیغات
ماوارثان پرچم جهادیم... - انفجار ظرفیت های درونی

ماوارثان پرچم جهادیم...
 
ماوارثان پرچم جهادیم...
برای دریافت روی عکس کلیک کنید

http://nojavan.khamenei.ir/assets/contents/gallery-5/gallery/13940221_6324_l_001.jpg
http://nojavan.khamenei.ir/assets/contents/gallery-2/gallery/13940210_5399_l_001.jpg
طبقه بندی: سنگر تدارکات وپشتیبانی، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 15 خرداد 1394 توسط سرباز صفر