تبلیغات
ماوارثان پرچم جهادیم... - اینفو گرافی آزاد سازی خرمشهر-ابوالفضل زارع کمالی

ماوارثان پرچم جهادیم...
 
ماوارثان پرچم جهادیم...جامدادی.آی آر:

گفت که… خرمشهر را خدا آزاد کرد نه کدخدا!
برای دریافت تصویر روی آن کلیک کنید

17.Khoramshahr.Zare.800_{jamedadi.ir}طبقه بندی: سنگر تدارکات وپشتیبانی،  سنگر اعلانات واخبار، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 9 خرداد 1394 توسط سرباز صفر