تبلیغات
ماوارثان پرچم جهادیم... - بر سیدعلی خامنه ای می نازیم...

ماوارثان پرچم جهادیم...
 
ماوارثان پرچم جهادیم...

ما بر سید علی می نازیم...

 

جان خود در ره "اولاد علی" می بازیم
همچو "مالک" به "عدوان علی" می تازیم

ای که گویی که خلایق ز "ولی" خسته شدند
کوری چشم تو  بر "سید علی" می نازیم


به صلابت حیدری اش صلوات...

طبقه بندی: سنگرفرماندهی، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 9 خرداد 1394 توسط سرباز صفر